Hvad er de specifikke funktioner i strømkvalitetsanalysatoren?

Analysator for strømkvalitet, der bruger avanceret dataindsamling og DSP-teknologi, samt mikrobilledisplay, opbevaring, styring og kommunikationsteknologi på stedet for at opnå realtidsmåling og lagring af alle fem indikatorer for strømkvalitet og en række fælles elektriske parametre . Dets vigtigste funktioner er som følger:

1. Testanalysefunktion

1. Grundlæggende parametermåling: inklusive trefasespænding, strøm, effekt, effektfaktor osv.

2. Netfrekvens

3. Spændings (strøm) grundbølge og harmonisk amplitude, fase, effekt, impedans;

4. Spændingsafvigelse

5. Spændingssvingning og flimmer, og amplitudemodulering bølgebølgeform spektrumanalyse;

6. Tre-fase spændings ubalance grad;

2. Datahåndteringsfunktion

Opbevaring, tilbagekaldelse og fjernoverførsel af datafiler såsom testanalyseresultater og statistiske resultater.

3. Grafikfunktion

Output forskellige spænding (aktuelle) bølgeformgrafer, amplitudemodulerede bølgebølgeformgrafer, spektrumgrafer og forskellige ændringskurver af frekvens, harmoniske, spændingsudsving og flimmer, komponenter i negativ sekvens osv., Og kan flyttes, komprimeres og forstørres.