Hvad er flammepunkt og brand punkt?

Flammepunkt:
En Flammepunkt er en omformer, som er en laveste temperatur, hvor det kan fordampe til dannelse af en antændelig blanding med luft. Flammepunkt måles ved den automatiske flammepunkt testeren. På Flammepunkt den dampen kan være brænde når tændingen kilden er fjernet. Flammepunkt Den er ikke forvirret på antændelsestemperatur dermed Flammepunkt den er ikke afhængig af temperaturen. Den vigtigste egenskab ved Flammepunkt kan genkende brændbare væsker.


Fire point:

hvilket er en lidt højere temperatur, er den temperatur, hvorved dampe af den brændbare væske fortsætter med at brænde, efter antændes selv efter antændelseskilde fjernes.