Hvad er flash punkt? Definition og betydning

Hvad er flash punkt? Definition og betydning

Temperatur over og over, hvor en væske afgiver tilstrækkelig brandfarlig damp til dannelse af en blanding med luft, som kan antændes ved kontakt med en varm overflade, gnist eller flamme. Sænk flammepunktet, større brandfare. Fælles testmetoder til bestemmelse af flammepunkt omfatter Pensky-Marten Closed Tester (ASTM D93-79), Setaflash Closed Tester (ASTM D3278-78) og Tag Closed Tester (ASTM D56-79). Da hver testmetode kan give en anden læsning, anvendes den anvendte testmetode sædvanligvis, når en væskes flammepunkt er angivet i et sikkerhedsdatablad (MSDS) eller i tekniske dokumenter. Flammepunktet bør ikke forveksles med automatisk tændingstemperatur, hvor forbrænding sker spontant uden en ekstern antændelseskilde.

Flash point tester