Hvad er gaskromatografimetode?

Gaskromatografi er en kromatografisk separationsanalysemetode, der bruger gas som den mobile fase. Den fordampede prøve føres ind i den kromatografiske søjle af bærergassen (mobil fase). Molekylkraften i den stationære fase i søjlen og komponenterne i prøven er forskellige. Strømningstiden for komponenterne fra søjlen er forskellige, og komponenterne adskilles fra hinanden. Brug et passende identifikations- og registreringssystem til at lave et kromatogram, der viser tiden og koncentrationen af ​​hver komponent, der flyder ud af søjlen. I henhold til tiden og sekvensen for toppe, der er angivet i figuren, kan kvalitativ analyse udføres på forbindelsen; i henhold til højden og arealstørrelsen af ​​toppen, kan forbindelsen analyseres kvantitativt. Det har egenskaberne høj effektivitet, høj følsomhed, stærk selektivitet, hurtig analysehastighed, bred anvendelse og let betjening. Det er velegnet til kvalitativ og kvantitativ analyse af flygtige organiske forbindelser. Ikke-flygtige flydende og faste materialer kan analyseres ved pyrolyse og forgasning. Det kan bruges sammen med rødt lys og spektroskopi eller massespektrometri. Kromatografi bruges som et middel til at adskille komplekse prøver for at opnå høj nøjagtighed. Det er en vigtig analysemetode til påvisning af organiske forbindelser ved retslig identifikation.

气相色谱