Hvad er induktionstest spændingstest?

Induktionsstartspændingstesten refererer til at anvende en spænding på transformatorens specificerede vikling. Spændingen er ikke mindre end 2 gange den nominelle strømforsyningsspænding, og frekvensen er ikke mindre end 2 gange den laveste nominelle frekvens. Det kræves, at viklingen ikke har nogen hotness i den angivne varighed af spændingen. Tegn på vævning, nedbrud eller skade ingen signifikante ændringer i strømforbrugsstrøm og strømforbrug ved nominel driftstrøm før og efter induktionstestspændingsprøven. Ifølge den nationale teststandard er testspændingen af strømtransformatoren og spændingstransformatoren ca. 2-3 gange den maksimale arbejdsfasespænding. Som det er kendt for alle, under jernbanens nominelle frekvens og nominel spænding er jernkernen tæt på mætning. Hvis en testspænding større end nominel spænding påføres begge ender af den testede transformatorvikling ved den kommercielle frekvensforsyning, vil den ikke-belastede excitationsstrøm stige kraftigt og nå et uacceptabelt niveau. . Transformer og transformator induktionstest spændingstest er en vigtig test for at teste om produktet opfylder nationale standarder.

150KVA.  1000V的三倍频