Hvad er isoleringsmodstand?

Isoleringsmodstand: Det er isolatorens jævnstrøm under de angivne forhold, dvs. Systemet er den mest grundlæggende isolering indeks af elektrisk udstyr og elektriske ledninger.

Bestemmelse af isoleringsmodstand:

1. Tilslut forskellige linjer efter megohmmetermålingsmetoden. Forbindelsen mellem målekablet og rørledningen er mere velegnet til brug af magnetiske samlinger eller klemmer, og tilslutningspunkterne skal rustfjernes.

2. Så skal måleinstrumentet være 500V / 500MΩ (fejlen her kan ikke være større end 10%) megohmmeter. Drej megohmmeterets håndtag for at nå den angivne hastighed i 10 sekunder. Den modstandsværdi, der er angivet med megohmmeteret, er isoleringsmodstandsværdien af isoleringsleddet (flange).
Faktorer, der påvirker isoleringsmodstanden:

1. Omgivende temperatur og fugtighed, isoleringmodstandsværdien af generelle materialer falder med stigningen i miljøtemperatur og fugtighed;

2. Prøvetid

3. De faktorer af selve kablet, når kablet er opvarmet og fugtig, vil isoleringsmaterialet alder. Dens isoleringsmodstand reduceres.