Hvad er grænsefladespænding?

Grænsespændingen kan betragtes som kontraktionskraften, som virker på væskefladenheden pr. Længdeenhed, hvilket er lig med værdien for grænsefladenergien.
Kraften af væsken i kontakt med en anden ikke-blandbar væske kaldes grænsefladespændingen mellem væskefasen og den flydende fase.
Væsken er i kontakt med den faste overflade, og den kraft der genereres ved grænsefladen hedder grænsefladen mellem væskefasen og den faste fase.
Grænsefladen mellem grænsefladen af den faste overflade og luften er den fri energi af den faste overflade. Materialerne med forskellige faste overflader har forskellige overfladefrie energier. Energien af metaller og generelle uorganiske overflader er over 100mN / m, der kaldes høj energi overflade. Overfladen af organiske materialer som plastik har lav energi og kaldes lav-energi overflade.

1