Hvad er lynimpulsspændingstest / impulsspændingsgenerator

For at vurdere, om effektstyrken af transformatorens hoved- og længdeisolering opfylder kravene i nationale standarder og for at undersøge forbedringen af transformatorernes isolationsstruktur, kræves der en impulsspændingstest. Den såkaldte lynnedslagstest er at anvende en stødbølge, som simulerer en reel lynbølgeform på transformatorviklingenes terminaler. For transformatorer eller andet elektrisk udstyr testes det under påvirkning af sådanne stødbølger for at se om det kan passere (eller ødelægge). Afskæringsbølgen er en bølgeform, der svarer til en flashover af et beskyttelsesgap eller luftisolering, når en lynbølge kommer ind i en understation, og det er en bølgeform, hvor hele lynbølgen er pludselig afskåret, og spændingen pludselig falder til nul. Dens trunkeringsmoment kan forekomme ved bølgefronten eller bølgehalen. Bølgekrossetesten er også en test af transformatorudstyret.