Hvad er PCB i transformerolie

PCB (polychloreret biphenyl) anvendes i vid udstrækning som en syntetisk isolerende olie på grund af dens gode elektriske egenskaber og lav brændbarhed. Det er forbudt i mange lande, når PCB er fundet at have negative virkninger for miljøet. Transformerolie fremstillet af olie indeholder ikke PCB (polychloreret biphenyl).

 

Polychlorerede biphenyler er kræftfremkaldende stoffer, der akkumuleres i fedtvæv, hvilket forårsager sygdomme i hjernen, huden og indre organer og påvirker de nervøse, reproduktive og immunsystemer.

 

Polychlorerede biphenyler er yderst vanskelige at opløse i vand og er let opløselige i fedtstoffer og organiske opløsningsmidler og er yderst vanskelige at nedbryde og kan således i høj grad beriges i biologisk fedt.

 

PCB's fysiske og kemiske egenskaber er ekstremt stabile, stærkt resistente over for syrer og alkalier og oxidation. Det er ikke ætsende for metaller, har god elektrisk isolering og god varmebestandighed (1000 ° C til 1400 ° C til fuldstændig nedbrydning) og er ubrændbart bortset fra monochlorid og dichlorid. PCB anvendes i vid udstrækning som isoleringsolie, varmebærer og smøreolie mv. Den kan også bruges som en række industrielle produkter (såsom forskellige harpikser, gummi, bindemidler, belægninger, carbonpapir, keramisk glasur, brandhæmmende, pesticid retarderende additiv til farvestof dispergeringsmidler).