Hvilke roller spiller transformerolie i transformer?

Hvilke roller spiller transformerolie i transformer?


Transformerolie er en slags isoleringsolie, den har mange funktioner og beskytter transformeren.

 

Transformerolie tjener to formål s i en olietype transformer.

 

I. Primær: Elektrisk isolering

 

Hovedformålet med olie i transformatorer er at tilvejebringe en effektiv elektrisk isolering mellem (a) viklingen og tanken og (b) mellem den forskellige vikling. Isoleringsfunktion.

 

II. Sekundær: Køling af transformer

 

Det sekundære formål med olie er at mobilisere varme fra kerne og vikling til køleflader af transformertanken. Termisk isolering

 

De grundlæggende kvaliteter af transformerolie er påkrævet:

 

I. Olien skal være fri for snavs, fugt, metalioner etc.

 

II. Det bør være stabilt mod oxidation ved drift af forskellige temperaturer

 

III. Det bør ikke være ætsende i naturen