Hvilke testelementer skal der gøres for power 10KV transformere?

Effekttransformerens testemner skal omfatte følgende: 1 Isoleringsolietest eller SF6-gastest; 2 Mål dc modstand af vikling og bøsning; 3 Kontroller spændingsforholdet for alle haner; 4 Kontroller trefaset ledningsføringsgruppe og enkelt fase af transformatoren Transformiteten af transformatorledningen; 5 måle isoleringsmodstanden af hver fastener isoleret fra jernkernen (tilslutningsstykket kan tages af) og jernkernen (med udvendig blyjord); 6 prøvning af ikke-ren porcelænsbøsning; 7 belastet Inspektion og prøvning af spændingsreguleringskoblingsanordning 8 måling af isoleringsmodstand, absorptionsforhold eller polariseringsindeks for vikling og bøsning 9 måling af tan δ af dielektrisk tab vinkel af vikling og bøsning; 10 måling af jævnstrøm af viklings- og bøsning 11 prøvning af transformerviklingsdeformation 12 viklings- og bøsningsprøve modstå spændingsprøve 13 tidsforklædning af viklings- og bøsningsprøvning med delvis afladningsprøvning 14 prøvning ved slaglukning ved nominel spænding 15 kontrolfase; 16 målestøj.