Hvorfor kan den vandkølede generator ikke bruge almindeligt megohmmeter til at måle isoleringsmodstanden

1. Det er ikke påkrævet at være i stand til at føre vand, når man måler isolering. Når der ikke er vand, er statoren kvalificeret med en rystemåling på 2 M eller mere; spolevandet tørres ikke og måles ved hjælp af en rystebeskyttelsesforbindelsesmetode. Efter at have passeret vand er den intelligente isolationsmodstandstester en kold intelligent isolationsmodstandstester, og motorisolatortesteren er 6 M. Ovenstående er kvalificeret.

2. På grund af jordforbindelsen på den udvendige koldtvandsledning er afskærmningen: lækage strømmen, der genereres i vandet efter rysterbordet under tryk.

3. Rørledningen til afvandingsringen og det udvendige faste koldt vand isoleres ved at tilslutte flanger.

4. Tilstanden målt af den specielle rysteapparat med dobbelt vand er som følger: statoren kommer ind i vandet gennem spolen; isoleringsmodstanden for vandopsamlingsrøret og afledningsrøret skal være større end {{2}} KΩ; den vandkølede motor skal testes med vandstrømning, og konduktiviteten er 20 Kravet ved ℃ er ikke mere end: 2. 0 × 102 μS / m {{8} }, situationen målt med en almindelig rystemåler er: statorspolen blæses ren og måles.

5. Hvis den vandkølede generator bruges til at måle statorens isolering, skal der bruges en speciel vandrenser, og vandtilslutningen til smart star-batteritesteren skal afskærmes.